מערכת שיגור בח"א 42    

 _ _ _ 

המטרה: מפקדת השיגור, בושאר.