אלופים, נטרלתם את הטילים והצלתם את המדינה
אזרחי ישראל מודים לכם

 

חכו למפעיל שלכם להוראות נוספות