מרכז שליטה - בח"א 42

 _ _ _ 

המטרה: מפקדת השיגור בושאר