מפקדת השיגור האיראנית

כניסתכם אושרה

שיגורים מתוכננים:

- קניון עזריאלי

- הקריה

- תיאטרון הקמארי

- שרונה מרקט

כל המערכות הופעלו, השיגורים צפוים בדקות הקרובות