המוסד - הפעלת סוכנים

כל הכבוד! חשפתם את הדירה של הסוכן הנעלם!

שלחנו יחידה למיקום שחשפתם, צפו במבצע הסודי:

בדירה נמצא קישור שמוביל לאתר האינטרנט של מפקדת השיגור האיראנית